Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động

Thông tin và link:Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động

eBook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động

Đọc ngayTải về

Khảo sát của Vietnam Report tháng 1/2009, công bố những con số ấn tượng liên quan đến 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đó là có 7% đã áp dụng và 36% đang có kế hoạch áp dụng Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC). Đây là những thông tin đáng mừng bởi qua đó cho thấy sự chủ động trong chuẩn hóa và hiện đại hóa về cơ bản quá trình quản trị chiến lược và quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc các doanh nghiệp tiếp cận các phương pháp khoa học quản trị hiện đại không chỉ dừng lại trên lý thuyết sách vở mà thông qua những ứng dụng trong thực tiễn tổ chức và điều hành, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập và có đủ năng lực cạnh tranh với thương trường toàn cầu.

Download Ebook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Miễn Phí, Tải Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động, Đọc Ebook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Online, Ebook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Cho Android - Iphone - IOS, Download Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Free Ebook, Xem Sách Thẻ Điểm Cân Bằng – Biến Chiến Lược Thành Hành Động Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]