Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước

Thông tin và link:Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước

eBook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước

Đọc ngayTải về

Trước khi lên nắm quyền, tại sao ông lại kín tiếng như vậy? Tại sao xung quanh ông có không khí thần bí đến thế? Ông đã leo lên đến đỉnh cao nhất của con đường chính trị như thế nào? Điều gì là tính cách thật của Hồ Cẩm Đào? Ông có phong cách làm việc ra sao? Hồ Cẩm Đào trong tương lai sẽ là một nhà lãnh đạo như thế nào?

Khác với rất nhiều cuốn sách khác liên quen đến Hồ Cẩm Đào, tác giả cuốn sách này không phải viết về Hồ Cẩm Đào một cách võ đoán, mà đích thân tới những nơi Hồ Cẩm Đào được sinh ra, lớn lên và làm việc. Tác giả lần theo phỏng vấn trên chặng đường trưởng thành của ông, tìm mọi cách tiếp xúc với những người bạn cũ quen biết với Hồ Cẩm Đào, tìm kiếm những tư liệu đầu tay ít người biết tới. Điều càng đáng quý hơn là tác giả đã thu thập được một loạt bức ảnh quý giá chưa từng được công khai về Hồ Cẩm Đào.

Tác giả dựa vào sự hiểu biết từ nhiều phía đối với Hồ Cẩm Đào, kết hợp với cách nhìn của các chuyên gia học giả được phỏng vấn, đi sâu phân tích và dự báo hướng đi chính trị sau khi Hồ Cẩm Đào lên làm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, và các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao mà Trung Quốc, duới sự lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào có thể phải đối mặt.

Download Ebook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Miễn Phí, Tải Sách Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước, Đọc Ebook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Online, Ebook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Cho Android - Iphone - IOS, Download Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Free Ebook, Xem Sách Hồ Cẩm Đào – Con Đường Phía Trước Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]