Kinh nghiệm thiền quán

Thông tin và link:Kinh nghiệm thiền quán

eBook Kinh nghiệm thiền quán

Đọc ngayTải về

Khám phá là bước đầu tiên. Rồi tiếp theo đó? Ngài Karmapa thứ 16 của Tây Tạng đã trả lời một cách hết sức đơn giản: “Chúng ta phải thực hành những gì mình biết.” Muốn giải thóat, chúng ta phải biết mang những gì mình khám phá vào trong sự thực tập. Có nhiều người Tây phương đã tu tập thiền quán Phật giáo gần 20 năm. Có người ngồi thiền đều đặn mỗi ngày. Có người tham dự những khóa tu ba tháng, hoặc nhiều tháng. Có người tu tập lâu hơn nữa. Trong thời gian ấy, mỗi giây phút là một cơ hội. Những gì sau đây bàn đến một phạm vi rộng lớn của mọi đề tài, được liên tục nêu lên bởi các thiền sinh. Quyển sách này được ra đời từ những câu hỏi thực tế, sâu sắc và đôi khi thẳng thắn ấy.

Download Ebook Kinh nghiệm thiền quán Miễn Phí, Tải Sách Kinh nghiệm thiền quán, Đọc Ebook Kinh nghiệm thiền quán Online, Ebook Kinh nghiệm thiền quán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh nghiệm thiền quán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh nghiệm thiền quán Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh nghiệm thiền quán Free Ebook, Xem Sách Kinh nghiệm thiền quán Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]