Phạm Duy – Nhớ

Thông tin và link:Phạm Duy – Nhớ

eBook Phạm Duy – Nhớ

Đọc ngayTải về

Tôi là nhạc sĩ nên phải có trí nhớ tốt. Nhớ kỹ hàng ngàn bài hát, thuộc lòng hàng ngàn điệu nhạc. Nhớ những chuyện vui buồn xa lắc xa lơ. Còn nhớ cảnh, nhớ người nữa chứ! Đi nhiều, tất nhiên tôi có nhiều bạn lắm. Nhớ rất nhiều người đã đi qua đời mình… Tôi có nhiều bài hát nhớ quê hương (Tình Hoài Thương, Thuyền Viễn Xứ…), nhớ những cảnh huống (Còn Chút Gì Để Nhớ, Nha Trang Ngày về…) nhưng nhớ người bao giờ cũng da diết hơn là nhớ cảnh, thế mà tôi không có một bài hát nhớ bạn nào cả! Âu là nhớ bạn và viết ra nổi nhớ, khi tôi đã trở về sống tại quê nhà và có ít nhiều ngày tháng rảnh rang…

Download Ebook Phạm Duy – Nhớ Miễn Phí, Tải Sách Phạm Duy – Nhớ, Đọc Ebook Phạm Duy – Nhớ Online, Ebook Phạm Duy – Nhớ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phạm Duy – Nhớ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phạm Duy – Nhớ Cho Android - Iphone - IOS, Download Phạm Duy – Nhớ Free Ebook, Xem Sách Phạm Duy – Nhớ Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]