Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1

Thông tin và link:Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1

eBook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1

Đọc ngayTải về

Tào Tháo tự Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Hoa, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Là người có công lớn trong việc dẹp loạn khăn vàng và Đổng Trác. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ. Tào Tháo còn là một nhà thơ xuất sắc. Ông và hai con trai Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An thất tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thành nên trào lưu mới trong văn học thời Hán mạt, gọi chung là Kiến An phong cốt.

Download Ebook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Miễn Phí, Tải Sách Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1, Đọc Ebook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Online, Ebook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Cho Android - Iphone - IOS, Download Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Free Ebook, Xem Sách Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện Tập 1 Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]