Thịt thần tiên (Tập 2)

Thông tin và link:Thịt thần tiên (Tập 2)

eBook Thịt thần tiên (Tập 2)

Đọc ngayTải về

Hắn – thánh sư đạo tông, nho nhã, khuôn phép, cả đời thanh tu. Nàng – đại yêu tham ăn lười biếng, vô pháp vô thiên, không màng thế gian. Ngày ấy, vốn người chân trời kẻ góc bể, người vô duyên kẻ hữu ý, lại tương ngộ trùng phùng. Tháng ấy, người tựa sông tựa núi kẻ tựa ánh trăng thanh, mờ mờ ảo ảo, lại vướng sợi tình, bén duyên phút chốc. Năm ấy, người tựa nước chảy sông trôi, kẻ như dương liễu bên cầu, khác chi hình với bóng. Quả là, duyên đến duyên đi duyên như nước. Tình đó tình đây tình mãi tình. Rút cục thì nàng vẫn là người in hình mãi trong tim hắn, còn hắn vĩnh viễn là người được chốt lại nơi đáy tim nàng.

Download Ebook Thịt thần tiên (Tập 2) Miễn Phí, Tải Sách Thịt thần tiên (Tập 2), Đọc Ebook Thịt thần tiên (Tập 2) Online, Ebook Thịt thần tiên (Tập 2) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thịt thần tiên (Tập 2) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thịt thần tiên (Tập 2) Cho Android - Iphone - IOS, Download Thịt thần tiên (Tập 2) Free Ebook, Xem Sách Thịt thần tiên (Tập 2) Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]