Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo

Thông tin và link:Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo

eBook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo

Đọc ngayTải về

“Một trong những ý tưởng mà tôi và Steve đã đề cập đến đó là quan niệm về nguyên tắc. Chúng tôi cho rằng sự sáng tạo không thể có được khi có những nguyên tắc quá chặt chẽ. Vì thế, cuốn sách các bạn đang cầm trên tay sẽ không có nguyên tắc. Thay vào đó, chỉ có những “pong” mà thôi.

Một “pong” là một lời khuyên (trong cuốn sách này, đó là lời khuyên giúp phát triển trí óc sáng tạo). Nó ứng dụng ở những nơi lời khuyên là hữu ích hoặc cần thiết, không giống một quy tắc, thường sẽ được hiểu là có thể áp dụng được trong mọi tình huống vậy. Sự thật là sẽ chẳng có qui tắc nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người theo cách giống nhau, và sự thật này chính là ngoại lệ duy nhất cho qui tắc: không có qui tắc nào cả. Vì thế, trong cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy năm mươi mốt “pong” – lời khuyên sẽ giúp bạn và công ty bạn thiết kế và tạo ra môi trường làm việc kích thích sức sáng tạo của con người.

Download Ebook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Miễn Phí, Tải Sách Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo, Đọc Ebook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Online, Ebook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Cho Android - Iphone - IOS, Download Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Free Ebook, Xem Sách Tìm Kiếm Steve Jobs Tiếp Theo Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]