Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Thông tin và link:Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

eBook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Đọc ngayTải về

Ờ trước khi bắt đầu,tôi nói cho các cậu hay,đây là cuốn sách kể lại hành trình trở thành doanh nhân của tôi. Được rồi, được rồi, có thể thi thoảng tôi hơi chém một tí,nhưng dù gì thì nó cũng là câu chuyện của tôi. Vì thế,các cậu nghe thì nghe, mà không nghe thì kệ, tôi cũng đếch quan tâm đâu.

Cuốn sách này là tất cả những kinh nghiệm tôi có được khi vật lộn khởi nghiệp một công ty với thằng bạn chí cốt Rohn Malhotra.

Và làm ơn đừng có đọc xong rồi đi rêu rao như mõ làng rằng: “Này chúng mày ơi, thằng này viết không ngửi được. “Tôi biết thừa đi ấy chứ. Tôi chỉ là một người kể chuyện chứ chẳng phải nhà văn quái gì, thế nên tốt hơn hết đừng mong đợi nhiều.

Download Ebook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Miễn Phí, Tải Sách Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn, Đọc Ebook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Online, Ebook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Cho Android - Iphone - IOS, Download Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Free Ebook, Xem Sách Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]