Triết Lý Cái Đình

Thông tin và link:Triết Lý Cái Đình

eBook Triết Lý Cái Đình

Đọc ngayTải về

“Ta về ta tắm ao ta.” Nhưng ao ta ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên gọi là chi? Hơn ở chỗ nào? Thưa, ao ta ở xứ Nghệ, hình nó tròn vuông. Tên nó là hồ Động Đình. Hồ là ao. Đình là nhà. Động Đình Hồ là “Ao nhà vẫn hơn” còn hơn là hơn ở chỗ hồ tròn bao lấy nhà vuông. Nhà vuông hay chữ nhật cùng là 4 góc đều chỉ nghĩa tứ tượng, tứ tượng là mối đầu cho hiện tượng, cho mỗi biến cố, nên chỉ thị phần hành, mà hành khải vuông để đối đáp với phần biết phải tròn như câu ngạn ngữ Việt Nho nói: “Trí dục viên nhi hành dục phương”. 智欲圓而行欲方. Sau nửa thế kỷ thờ ông thầy Tây, chúng ta mới nhận ra rằng cái tri của ông chưa đạt chu tri, nên không thể có hành phương. Vì thế về đàng hành chúng ta đã học với ông được lắm điều hay thí dụ, khoa học cơ khí để tiến bộ, nhưng đồng thời cũng học lắm cái hại: Người Bồ dạy ta hút thuốc lá, Người Pháp dạy ta uống Whisky, Người Anh dạy ta hút thuốc phiện. (Histoire de la Civilisation. W.Durant vol. III Payot.p. 205) Đó toàn là những chất ma túy hữu hình biểu thị những chất ma túy vô hình khiến cho tâm trí người dùng trở nên mê man đến nỗi học vào vô vàn cái dại dột, đã gieo rắc ra khắp nước không biết cơ man nào là tai ương mà chưa tỉnh ngộ. Chính vì muốn cho nhiều người cùng tỉnh ngộ mà hôm nay chúng ta làm một cuộc trở lui về ao nhà, mong làm cho nước ao trong trở lại và lưu động để linh nhuận tình nhà, tình đất, tình người vậy. (Trích Lời Tựa)

Download Ebook Triết Lý Cái Đình Miễn Phí, Tải Sách Triết Lý Cái Đình, Đọc Ebook Triết Lý Cái Đình Online, Ebook Triết Lý Cái Đình Cho Điện Thoại, Tải Ebook Triết Lý Cái Đình Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Triết Lý Cái Đình Cho Android - Iphone - IOS, Download Triết Lý Cái Đình Free Ebook, Xem Sách Triết Lý Cái Đình Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]