Tự Chữa Lành

Thông tin và link:Tự Chữa Lành

eBook Tự Chữa Lành

Đọc ngayTải về

Đây là một trong hơn 60 cuốn sách và băng đĩa của Minh sư Subhash Patriji về khoa học tâm thức thời đại mới. Khoa học tâm thức thời đại là con đường khai mở những phẩm chất cao quý có sẵn trong mỗi con người. Phát triển tâm thức (tâm linh) đơn giản là sự hoàn thiện bản thân thông quan đánh thức những sức mạnh vô hạn ngay bên trong chính bạn.

“Khi ta dõi theo năng lượng hơi thở, tâm trí sẽ trở nên gần như trống rỗng. khi đó một nguồn năng lượng vũ trụ to lớn sẽ tràn vào cơ thể. Dần dần con mắt thứ ba vốn vẫn đang ngủ im sẽ được khai mở. Và dần dần ta sẽ trải nghiệm được nhận thức Vũ trụ”.

Download Ebook Tự Chữa Lành Miễn Phí, Tải Sách Tự Chữa Lành, Đọc Ebook Tự Chữa Lành Online, Ebook Tự Chữa Lành Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tự Chữa Lành Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tự Chữa Lành Cho Android - Iphone - IOS, Download Tự Chữa Lành Free Ebook, Xem Sách Tự Chữa Lành Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]