108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh

Thông tin và link:108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh

eBook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh

Đọc ngayTải về

Liệu anh đã có đủ những “phẩm chất cần thiết” để trở thành một nhà lãnh đạo không? Nhiều người nghĩ rằng những nhân vật như Collin Powell, Warren Buffet, Henry Ford và Andy Grove sinh ra đã có sẵn khả năng lôi cuốn người khác đi theo sự lãnh đạo của họ. Nhưng theo cuốn sách 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh, những suy nghĩ về “phẩm chất cần thiết” này đã không đề cập một thực tế quan trọng: đó là các phẩm chất lãnh đạo này đều tiềm ẩn trong mỗi chúng ra chờ chúng ta khám phá, phát triển và nhân rộng

Download Ebook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Miễn Phí, Tải Sách 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh, Đọc Ebook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Online, Ebook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Cho Điện Thoại, Tải Ebook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Cho Android - Iphone - IOS, Download 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Free Ebook, Xem Sách 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]