Chiến Lược Đại Dương Xanh

Thông tin và link:Chiến Lược Đại Dương Xanh

eBook Chiến Lược Đại Dương Xanh

Đọc ngayTải về

Đây sẽ là cuống sách kinh tế khiến bạn phải tự hỏi lại mình về mọi thứ mà bạn biết về điều kiện để có được những thành công chiến lược, bởi vì, trong đó W. Chan Kim và Renée Mauborgne đã chỉ ra rằng, trong khi hầu hết các công ty đều cạnh tranh với nhau trong những “đại dương đỏ” hạn hẹp như vậy, thì chiến lược cạnh tranh đối đầu ngày càng không thể tạo ra sự tăng trưởng có lợi nhuận trong tương lai.

Download Ebook Chiến Lược Đại Dương Xanh Miễn Phí, Tải Sách Chiến Lược Đại Dương Xanh, Đọc Ebook Chiến Lược Đại Dương Xanh Online, Ebook Chiến Lược Đại Dương Xanh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chiến Lược Đại Dương Xanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chiến Lược Đại Dương Xanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Chiến Lược Đại Dương Xanh Free Ebook, Xem Sách Chiến Lược Đại Dương Xanh Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]