Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates

Thông tin và link:Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates

eBook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates

Đọc ngayTải về

Bill Gates là người sáng lập ra công ty Microsoft, công ty hàng đầu chuyên cung cấp phần mềm cho máy tính. Ông nguyên là Tổng Giám đốc và CEO của công ty Microsoft. Ông là người nổi tiếng trên thế giới. Ông đã biến lĩnh vực phần mềm trở thành một thần thoại, đã tạo ra một vương quốc phần mềm kỳ diệu bằng cả cuộc đời mình.

Ông từng phát biểu: “Luôn có người cho rằng tôi thành công là nhờ may mắn. Tôi không phủ nhận tính quan trọng của cơ hội, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, cơ hội đâu chỉ đến với riêng tôi. Hơn nữa, tôi không ngồi yên chờ đợi cơ hội mà luôn tự tạo ra nó. Chúng ta luôn phải đối mặt với các thách thức, vì vậy, nếu kiên trì, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết triệt để. Hàng ngày tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ, vì mỗi ngày đều xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới. Tôi cần phải xác định rõ nhất cử nhất động của đối thủ để có biện pháp đánh bại đúng đắn”.

Download Ebook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Miễn Phí, Tải Sách Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates, Đọc Ebook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Online, Ebook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Cho Android - Iphone - IOS, Download Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Free Ebook, Xem Sách Chiêu Bài Quản Lý Vàng Của Bill Gates Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]