Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi

Thông tin và link:Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi

eBook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi

Đọc ngayTải về

Trong Lãnh đạo – Chiến lược thực thi, Warren Bennis và Burt Nanus đã đưa ra 4 chiến lược căn bản cho một nhà lãnh đạo: – Chiến lược 1: Tập trung xây dựng tầm nhìn Để chọn một hướng đi, người lãnh đạo trước tiên phải phác thảo một hình tượng mà tổ chức khao khát vươn tới trong tương lai. – Chiến lược 2: Truyền đạt ý nghĩa tầm nhìn Ngoài khả năng xác định tầm nhìn, lãnh đạo còn phải là nhà kiến trúc xã hội, người hiểu rõ và quy định cách vận hành của tổ chức. – Chiến lược 3: Khẳng đinh lập trường để xây dựng lòng tin Lão Tử đã từng nói rằng: “Không kính trọng người, người sẽ không kính trọng mình. – Chiến lược 4: Khẳng định cái tôi Lãnh đạo là những người không ngừng học hỏi. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều rất thành công trong việc học hỏi từ kinh nghiệm.

Download Ebook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Miễn Phí, Tải Sách Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi, Đọc Ebook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Online, Ebook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Cho Android - Iphone - IOS, Download Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Free Ebook, Xem Sách Lãnh Đạo – Chiến Lược Thực Thi Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]